CIC Corporate Finance attracts a global financial investor Warburg Pincus for Apteka Gemini – the leading Polish pharmacy chain

head
CIC Corporate Finance, acting as the exclusive financial and transaction advisor led to signing of the investment agreement with the global private equity fund – Warburg Pincus (www.warburgpincus.com). Gemini operates the largest e-pharmacy in Central Europe as well as a chain of stationary pharmacies in Poland with total revenue exceeding PLN 400 M.Thanks to this new partnership, Gemini will be supported in its growth plan, both in the area of e-commerce as well as stationary pharmacies. where it plans no increase its scale of Operations several times in the near future to exceed PLN 1 billion of revenues.

„We will expand both the traditional business of Gemini as well as our e-commerce operations. In the first segment we will grow organically so we are not planning any acquisitions When it comes to e-commerce. we will further expand our product range, which is already widest in the market. In addition to OTC drugs and dietary supplements we sell cosmetics, sports nutrition for athletes, medical equipment and baby care products” – Aleksandra Kuźniak. Managing Director at Gemini, commented.

The transaction value has not been disclosed Paul Best. Managing Director at Warburg Pincus, points out that Gemini is not firm’s first investment in Poland So far, the firm has made numerous investments in high growth Polish companies, including INEA – the leading cable operator in Wielkopolska region, AmRest – restaurant chain, and telecom operator – Netia. Gemini will be Fund’s first investment in the Polish healthcare sector. Previous experience in this sector Warburg Pincus gathered making several investments outside Polish market. In 2009 it invested in the US hospital chain Regional Care Hospital Partners, a year later in the American diagnostic company Accriva Diagnostics, and in 2012 it acquired a Chinese hospital specializing in mother and child care, Named Beijing Amcare Women’s & Children’s Hospital, headquartered in Beijing.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) was financial and transaction advisor in the process of finding an investor for Gemini, which included preparing an offer, identification of potential financial investors. transaction structuring and completion.


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Hanna Orłowska, Director
CIC Corporate Finance działając, jako wyłączny doradca finansowy i transakcyjny w procesie pozyskania inwestora finansowego dla sieci Aptek Gemini doprowadził do zawarcia umowy inwestycyjnej z globalnym funduszem private equity — Warburg Pincus (www.warburgpincus.com). Gemini jest operatorem największej apteki internetowej w Europe Centralnej oraz jednej z największych sieci aptek stacjonarnych w Polsce o łącznych przychodach przekraczających PLN 400 mln.

Dzięki wsparciu globalnego funduszu inwestycyjnego, Apteki Gemini zamierzają zintensyfikować rozwój zarówno w obszarze e-commerce jak również aptek stacjonarnych, gdzie planują w niedługim czasie kilkakrotnie zwiększyć swoją skalę działania, przekraczając PLN 1 miliard przychodów.

„Będziemy równolegle rozwijali część aptek stacjonarnych oraz e-commerce. W tym pierwszym segmencie nie planujemy przejęć, będziemy rozwijać się organicznie. Jeśli chodzi o e-commerce to będziemy dalej poszerzali asortyment, który już jest bardzo szeroki. Oprócz leków OTC i suplementów diety sprzedajemy kosmetyki, odżywki dla sportowców, sprzęt medyczny oraz środki do pielęgnacji dzieci” – wymienia Aleksandra Kuźniak, dyrektor zarządzający Gemini.

Kwota transakcji nie została ujawniona. Paul Best, dyrektor zarządzający Warburg Pincus, zwraca uwagę, że Apteki Gemini nie są pierwszą inwestycją funduszu w Polsce. Fundusz zainwestował do tej pory w INEA – wielkopolską sieć kablową, AmRest – sieć restauracji oraz operatora telekomunikacyjnego Netia. Sieć aptek Gemini będzie pierwszą inwestycją Warburg Pincus w polskim sektorze ochrony zdrowia. Fundusz nie jest w nim nowicjuszem, dotychczas doświadczenia w tym segmencie zbierał poza Polską. W 2009 r. zainwestował w USA w sieć szpitalną Regional Care Hospital Partners, rok później w amerykańską spółkę diagnostyczną Accriva Diagnostics, a w 2012 r., w Chinach przejął specjalizujący się w opiece nad matką i dzieckiem szpital Beijing Amcare Women’s & Children’s Hospital.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) pełnił rolę doradcy finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla aptek Gemini, obejmującym przygotowanie oferty transakcyjnej, identyfikację inwestorów finansowych, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.


Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Hanna Orłowska, Dyrektor