CIC Corporate Finance has successfully completed a highly competitive sales process of Hanex – a leading producer of PET packaging

news10_2016_hanex
CIC Corporate Finance, operating as the exclusive transaction and financial advisor to the ARGUS Capital fund, has led to the sale of 100% of the shares in GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. As a result of the competitive bidding process organised by CIC Corporate Finance a strategic investor was chosen – Lerg S.A. – one of the largest Polish companies with revenues of approximately PLN 1 bn. The value of the transaction has not been made public.
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca transakcyjny i finansowy funduszu ARGUS Capital z sukcesem doprowadził) do sprzedaży 10036 udziałów spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. W przeprowadzonym przez CIC Corporate Finance konkurencyjnym procesie wybrano inwestora strategicznego – jedną z największych polskich grup kapitałowych o rocznych przychodach bliskich jednego miliarda złotych – Lerg S.A. Wartość transakcji nie została ujawniona.  
gallery_news_hanex
Hanex is a leader in the Polish thermoform foil, preform & PET bottle market. The company is developing its activities across three business lines: production of preforms, PET bottles and films. Hanex is a producer of high quality products meeting the requirements of the most restrictive European quality control rules, which in turn allows Hanex to sell its products to the largest European companies. In 2015 the company’s revennues reached PLN 237 M. (www.hanex.com.pl).„We believe that during the last 10 years we have managed to significantly strengthen Hanex’s market position and allowed it to compete with the largest international players. We are pleased with the growth prospects that the new investor is offering to the company and we are confident that we made the best decision regarding the acquirer. The choice of Lerg as the investor was preceded by a highly competitive selection process and it was overseen by our advisor – CIC Corporate Finance. In effect we have chosen the best-tailored proposition. Hanex is expecting new market opportunities and their realisation requires a strong strategic partner – a criterion which is undoubtedly met by Lerg” – said Pawel Scott, Partner at ARGUS Capital.


„Our aim is to strengthen the capital of the company and to continue Hanex’s dynamic growth across all three business lines – preforms, bottles, and films. Next year we plan to build a new factory and to devote significant resources to increase the production capacity of Hanex so as to be able to meet the growing demands of our clients and to increase the exports of the company”- stated Marian Kwiecień, CEO of Lerg.


The sale of Hanex is just one of CIC’s transactions (after Druk Markuszewscy, Druk Pak and Akomex) in recent years in the packaging sector.


CIC Corporate Finance team dedicated to Hanex

Rafał Błędowski, Partner
Marcin Pokorski, Senior Manager
Andrzej Gorlov, Senior Analyst
Hanex jest liderem polskiego rynku folii termoformowanych, preform i butelek PET. Spółka rozwija swoją działalność w trzech liniach biznesowych: produkcji preform, butelek oraz produkcji folii sztywnych i laminatów. Hanex działa na polskim rynku od ponad 20 lat i ma siedzibę w Dąbrowie Górniczej. Hanex jest producentem wysokiej jakości produktów spełniających najbardziej wymagające europejskie normy jakościowe, dzięki czemu sprzedaje swoje produkty w całej Europie, w tym do największych światowych koncernów. W 2015 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły PLN 237 mln. (www.hanex.com.pl).

„Mamy przekonanie, że przez ostatnie dziesięć lat udało nam się znacząco wzmocnić pozycję rynkową Hanex oraz sprawić aby była w stanie skutecznie konkurować z największymi międzynarodowymi graczami. Cieszymy się z perspektyw rozwoju dla spółki jakie deklaruje nowy inwestor i mamy przekonanie, że dokonaliśmy wyboru najlepszego nowego właściciela dla niej. Wybór Lerg jako inwestora poprzedzał wysoce konkurencyjny etap selekcji najlepszych oferentów przeprowadzony przez naszego doradcę CIC Corporate Finance. W efekcie wybraliśmy najlepiej sprofilowaną propozycję. Przed Hanexem kolejne wyzwania rynkowe a ich realizacja wymaga silnego partnera branżowego, jakim niewątpliwie jest grupa kapitałowa pana Kwietnia”- powiedział Paweł Scott, Partner w ARGUS Capital.

„Naszą intencją jest wzmocnienie kapitałowe i dalszy dynamiczny rozwój Hanex we wszystkich trzech liniach biznesach – preformach, butelkach oraz folii sztywnej. Już w przyszłym roku planujemy wybudować nowy zakład produkcyjny oraz zainwestować znaczące środki w zwiększanie mocy przetwórczych Hanex tak aby być w stanie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów oraz znacząco zwiększyć eksport spółki”- zapewnił Marian Kwiecień, Prezes Zarządu Lerg S.A.

Sprzedaż Hanex to kolejna w ostatnich latach po Druk Markuszewscy, Druk Pak, czy Akomex transakcja w sektorze opakowaniowym zrealizowana przez CIC Corporate Finance.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Marcin Pokorski, Senior Manager
Andrzej Gorlov, Senior Analyst