CIC Corporate Finance działając jako doradca transakcyjny Argus Capital doprowadził do sprzedaży 25% akcji Spółki KCR S.A.

news02_2018
CIC Corporate Finance działając jako doradca transakcyjny Argus Capital w równoległym procesie sprzedaży akcji na rynku publicznym oraz na rynku prywatnym doprowadził do sprzedaży 25% akcji KCR S.A. CIC Corporate Finance doradzał Argus Capital w procesie analizy i wyboru najlepszych opcji sprzedaży swojego pakietu akcji w KCR S.A. Wartość transakcji nie została ujawniona przez strony. Transakcja została ostatecznie przeprowadzona w całości na rynku niepublicznym.

KCR S.A. z siedzibą w Berlinie, jest organizacją badań klinicznych (CRO), zatrudniającą ponad 300 specjalistów i wspierającą badania kliniczne dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i medycznego. Firma świadczy usługi dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Dotychczas świadczyła usługi dla większości z 20 największych globalnych firm farmaceutycznych. KCR obecna jest w 19 krajach w Europie a także w USA.

Badania kliniczne prowadzone są głównie w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego WNP. Zdecydowana większość przychodów pochodzi od globalnych graczy farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Doradcą prawnym Argus Capital w procesie sprzedaży Spółki była Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

Zespół CIC prowadzący transakcję

Rafał Błędowski, Partner
Michał Szkiłądź, Starszy Analityk  
CIC Corporate Finance acting as a transaction advisor to Argus Capital in the dual track sale process though both private and public placement led to the sale of 25% of its shares in the Company. CIC Corporate Finance advised Argus Capital in the process of analysis and selection of exit options as well as in transaction closing. The transaction value was not disclosed by the parties. The sale eventually executed fully in the private transaction.


Headquartered in Berlin, Germany KCR is the Contract Research Organization (CRO), which hires more than 300 professionals and provides support to pharmaceutical, biotechnology, and medical devices industries in clinical-trials. The Company provides services to international pharmaceutical corporations. It has delivered solutions to most of 20 top global pharmaceutical companies. The Company is present in 19 countries in Europe as well as the US.


Clinical research is conducted mainly in Western, Central and Eastern Europe as well as ex-CIS countries. Vast majority of revenues comes from global pharmaceutical and biotech players.

Argus Capital legal adviser in the sales process was Mrowiec Fiałek and Partners Law Firm.

CIC Corporate Finance Transaction team

Rafał Błędowski, Partner
Michał Szkiłądź, Senior Analyst