Zespół zarządzający

0V0A9340pr

Rafał Błędowski – Partner

Rafał Błędowski rozpoczął swoją karierę zawodową w departamencie finansowania strukturalnego banku ABN Amro w biurach w Warszawie oraz Amsterdamie a następnie kontynuował w departamencie corporate finance w londyńskim biurze banku. W 1999 roku Rafał rozpoczął pracę dla wiodącego funduszu private equity w Europie Centralnej – AIG New Europe Fund, gdzie realizował liczne projekty inwestycyjne w Polsce, Rumunii oraz na Węgrzech.

W 2001 roku Rafał założył firmę doradczą – Capital Investment Consulting (obecnie CIC Corporate Finance). Rafał prowadził pierwotnie nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszy inwestycyjnych. W CIC Corporate Finance Rafał przeprowadził kilkadziesiąt transakcji kapitałowych, w tym dla międzynarodowych korporacji, globalnych instytucji finansowych jak i dla polskich przedsiębiorców.

Rafał Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Bankowości i Finansów oraz Staffordshire University (W. Brytania), Wydział Rynków Kapitałowych.

0V0A9900_3_Zbyszek

Zbigniew Wójcik – Partner

Zbigniew Wójcik rozpoczął działalność doradczą w 1995r. w dziale podatkowym i prawnym PwC. W latach 2000-2008 pracował w funduszu private equity. Pełnił tam, między innymi, funkcję członka zarządu spółki zarządzającej funduszami AIG New Europe Fund w Europie Środkowej i Wschodniej jak również członka Komitetu Inwestycyjnego funduszu. Od 2009r. prowadzi niezależną działalność doradczą oraz inwestycyjną.

Zbigniew Wójcik posiada szerokie doświadczenie w zakresie realizacji transakcji kapitałowych w Polsce, jak również na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Współpracował w tym zakresie z wiodącymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, funduszami private equity jak również czołowymi przedsiębiorcami.

Zbigniew Wójcik ukończył wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia). Posiada tytuł doktora nauk prawnych.

0V0A0262_5_Hania final

Hanna Orłowska – Partner

Hanna Orłowska specjalizuje się w obszarze transakcji kapitałowych. Do tej pory miała okazje prowadzić kilkadziesiąt projektów sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskania kapitału na rozwój oraz przejęć spółek. Dotychczasowe transakcje prowadzone przez Hannę dotyczyły między innymi sektora medycznego, farmaceutycznego, produkcji spożywczej, sieci detalicznych, telekomunikacji oraz produkcji i usług w sektorze B2B.

Hanna rozpoczęła karierę zawodową w dziale finansowym Forth Group – firmie zarządzającej nieruchomościami w Chicago, następnie pracowała w dziale Doradztwa Transakcyjnego w PwC Polska oraz butiku inwestycyjnym HOLON. Od 8 lat Hanna współtworzy zespół CIC.

Hanna jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Rynków Kapitałowych ze specjalnością Bankowość Inwestycyjna. Studiowała także na Northeastern Illinois University w Chicago. Następnie ukończyła studia doktoranckie na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA – Chartered Financial Analyst.