Wsparcie procesów transakcyjnych w postaci niezależnych wycen oraz budowy modeli finansowych

Niezależna wycena przedsiębiorstwa jest podstawą do weryfikacji otrzymanych ofert zakupu i szacunku możliwej do uzyskania ceny rynkowej, zarówno w procesach zakupu, jak i sprzedaży spółek. Niezależna wycena sporządzona zgodnie z najwyższymi standardami i metodyką wycen przedsiębiorstw w połączeniu z otrzymanymi z rynku ofertami od inwestorów pozwala na pełną analizę obecnej i oczekiwanej wartości spółki.

 

Wyceny i modelowanie finansowe

Realizujemy:

 • Wyceny przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć

  Niezależna wycena przedsiębiorstwa stanowi kluczowy punkt odniesienia w procesie sprzedaży spółki i innych sytuacjach transakcyjnych, gdzie istotne jest precyzyjne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na określony punkt w czasie.  Opracowana przez niezależnego doradcę wycena przedsiębiorstwa oraz wycena udziałów / akcji pozwala na zweryfikowanie oczekiwań sprzedających jak i porównanie napływających ofert od potencjalnych inwestorów. Wycena udziałów / akcji stanowi zawsze dodatkowy punkt odniesienia w negocjacjach finalnej ceny z inwestorem.

  Klientów, którzy decydują się na wzrost poprzez przejęcia oprócz samej wyceny wybranego podmiotu wspieramy w tworzeniu pierwszej niewiążącej oferty zakupu udziałów / akcji, w analizie potencjalnych synergii oraz kondycji finansowej danego podmiotu. Mając doświadczenie w kilkudziesięciu tego typu transakcjach jesteśmy w stanie chronić interes naszych klientów oraz zapewnić pełne wsparcie w trakcie przeprowadzanych transakcji.

 • Wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe)

  W ramach transakcji kapitałowych przeprowadzamy niezależne wyceny wartości niematerialnych i prawnych jak np. wyceny znaków towarowych zarówno na potrzeby podmiotów przejmujących jak i strony sprzedającej.  Tego rodzaju wyceny wykorzystywane są w przypadku transakcji opartych o przejęcie aktywów, przejęcia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części.

 • Tworzenie modeli finansowych i weryfikacja prognoz

  Nieodłącznym elementem każdej zakończonej sukcesem transakcji jest opracowanie szczegółowego modelu prognoz finansowych, który stanowi pełne odzwierciedlenie strategii i planów rozwoju spółki oraz jej zarządu.

  Opracowując zaawansowane modele finansowe stanowimy istotne wsparcie dla właścicieli i zarządów w przełożeniu strategii i założeń dalszego rozwoju na język modelowania finansowego. Tak opracowane narzędzia w postaci modeli prognoz finansowych, analiz scenariuszy i wrażliwości prognoz na przyjęte założenia umożliwiają wyczerpującą analizę potencjalnej inwestycji zarówno przez instytucje finansowe jak i potencjalnych inwestorów.  W efekcie otwiera to naszym klientom drzwi np. do pozyskania kapitału na rozwój czy odpowiedniego strukturyzowania transakcji kapitałowych.