Świadczymy usługi pozyskania finansowania dłużnego wspierającego transakcje fuzji, przejęć i wykupów managerskich, jak również dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

Integralnym elementem transakcji kapitałowych jest wpieranie ich różnego rodzaju formami finansowania dłużnego. Pomagamy naszym klientom odpowiednio ustrukturyzować przeprowadzane transakcje poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowania dłużnego, począwszy od kredytów strukturyzowanych, poprzez emisje obligacji a na finansowaniu mezzanine kończąc. Doskonale rozumiemy znaczenie odpowiednio dopasowanego finansowania dłużnego, jako elementu wspomagającego realizację transakcji i zwiększającego zwrot na zainwestowanym kapitale. Dlatego traktujemy je jako integralną część realizowanych przez nas transakcji.

Pozyskanie finansowania dłużnego

Pomagamy naszym klientom pozyskać odpowiednio dostosowane finansowanie dłużne wspierające prowadzone przez nas transakcje fuzji, przejęć i wykupów managerskich, jak również dynamiczny rozwój naszych klientów.

Cele finansowania:

  • Wsparcie projektów rozwojowych (project finance)
  • Wykupy managerskie
  • Finansowanie przejęć przedsiębiorstw
  • Restrukturyzacje długu

Typ finansowania

  • Strukturyzowane kredyty bankowe
  • Prywatne emisje obligacji
  • Finansowanie mezzanine