Będąc jednym z najbardziej doświadczonych zespołów transakcyjnych w Polsce przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji kapitałowych o bardzo zróżnicowanej charakterystyce. Wspomagamy naszych klientów, osoby fizyczne, międzynarodowe korporacje a także fundusze inwestycje, w procesach sprzedaży ich przedsiębiorstw, w procesach przejęć innych podmiotów, jak również pomagamy im pozyskać kapitał niezbędny do zrealizowania ambitnych planów inwestycyjnych. Skutecznie wspomagamy też menedżerów w transakcjach wykupów prowadzonych przez nich spółek. Przeprowadzając fuzje pomagamy tworzyć większe, bardziej konkurencyjne i silniejsze organizmy gospodarcze.

Sprzedaż przedsiębiorstw

 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu sprzedaży
 • Identyfikacja i pozyskanie inwestorów
 • Przygotowania i koordynacja badania Due Diligence
 • Wsparcie w procesie negocjacji

Przejęcia

 • Analiza rynku
 • Identyfikacja celów do przejęcia
 • Nawiązanie kontaktów z celami do przejęcia
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu przejęcia

Pozyskanie kapitału

 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu
 • Identyfikacja inwestorów
 • Wybór optymalnego inwestora
 • Opracowanie optymalnej struktury transakcji

Połączenia

 • Przygotowanie przedsiębiorstw do procesu
 • Przygotowania i koordynacja badania Due Diligence
 • Wyceny i ustalenie parytetu wymiany
 • Wsparcie w procesie negocjacji

Wykupy managerskie

 • Przygotowanie zarządu do procesu wykupu
 • Opracowanie optymalnej struktury transakcji
 • Dopasowanie odpowiednich źródeł finansowania (dług, mezzanine, kapitał)
 • Wybór podmiotów finansujących
 • Przeprowadzanie transakcji