CIC Corporate Finance pozyskało inwestorów kapitałowych oraz finansowanie dłużne w kwocie ponad 200 mln PLN

head_pharmacy
CIC Corporate Finance pozyskało inwestorów kapitałowych oraz finansowanie dłużne w kwocie ponad 200 mln PLN dla wiodącej franczyzy aptek w Polsce w celu zrealizowania strategii jej skokowego rozwoju poprzez przyłączenie do franczyzy kolejnych podmiotów.

W wyniku przeprowadzonego projektu przychody naszego klienta wzrosły 2,5 krotnie tj. z 350 mln PLN do 860 mln PLN, zaś wynik EBITDA zwiększył się ponad 3 krotnie. Poniżej prezentujemy kluczowe parametry, które zostały osiągnięte przez naszego klienta.
  newsletter_06_2020_pharamcy_table_pl
CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego w procesie pozyskania inwestorów i finansowania dłużnego, jak również wspomagało klienta w negocjacjach i pozyskaniu nowych franczyzobiorców.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager
CIC Corporate Finance has acquired equity investors and debt financing in the amount of over PLN 200 M for the leading Polish pharmacy franchisor in order to implement the strategy of its rapid development by adding new franchisees networks.

As a result of the project, our client grew its revenues 2.5 times i.e. from PLN 350 million to PLN 860 million while increasing the EBITDA more than 3 times. Below please find the key parameters that have been achieved by our client.

  newsletter_06_2020_pharamcy_table_en
CIC Corporate Finance acted as a transaction and financial adviser in the process of acquiring investors and debt financing, as well as assisted the client in negotiations and acquiring new franchisees.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Agata Gawron, CFA, Manager