CIC Corporate Finance z sukcesem przeprowadził proces sprzedaży 100% udziałów DRUK Markuszewscy – wiodącego producenta zaawansowanych technologicznie opakowań z tektury litej

head_druk_Markuszewscy
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca finansowy i transakcyjny w procesie pozyskania inwestora dla DRUK Markuszewscy Sp z o.o. doprowadził do zawarcia umowy sprzedaży 100% udziałów spółki do funduszu ABRIS Capital Partners. Fundusz zainwestował w DRUK Markuszewscy poprzez swoją spółkę portfelową Graf-Poz SA. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Druk Markuszewscy to wiodący producent opakowań z tektury litej specjalizujący się w opakowaniach premium dla sektora FMCG oraz zaawansowanych opakowaniach dla przemysłu spożywczego (w tym w szczególności dla producentów słodyczy premium) obsługujący wiodących międzynarodowych producentów spożywczych. W efekcie połączenia Graf-Poz oraz Druk Markuszewscy powstanie jeden z największych producentów opakowań dla branży konsumenckiej w Polsce o obrotach przekraczających 200 mln PLN z silnym udziałem eksportu. Połączone podmioty będą w stanie jeszcze skuteczniej konkurować na rynkach Unii Europejskiej.

Założyciele Spólki Edward i Leszek Markuszewscy rozważali pozyskanie do spółki inwestora strategicznego mającego zapewnić Spółce ciągłość dynamicznego rozwoju i dalsze umocnienie jej obecnych przewag konkurencyjnych na rynkach Europy Zachodniej. Dalsze perspektywy rozwoju Spółki z nowym inwestorem były jednym z kluczowych czynników decyzyjnych dla właścicieli w wyborze ABRIS Capital Partners oraz Graf-Poz S.A. jako optymalnego inwestora.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) pełnił rolę doradcy finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Druk Markuszewscy obejmującym przygotowanie oferty transakcyjnej, wyselekcjonowanie inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie. Jest to kolejna transakcja CIC Corporate Finance w sektorze opakowań po sprzedaży DrukPak – wiodącego producenta opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz Akomex – wyspecjalizowanego producenta opakowań dla przemysłu spożywczego.

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Hanna Orłowska, Dyrektor  
As the exclusive financial and transaction advisor, CIC Corporate Finance acquired the investor for Druk Markuszewscy – private equity fund ABRIS Capital Partners. ABRIS acquired 100% of shares in the company through its portfolio company – Graf-Poz S.A. The transaction value has not been disclosed.


Druk Markuszewscy is a specialized manufacturer of high quality premium paperboard packaging. The Company operates from Gdańsk and cooperates mainly with leading international FMCG and confectionary clients in Western Europe as well as in Poland. It focuses on the high value-added end of the market with premium category products.The merger between Graf-Poz and Druk Markuszewscy will result in establishing one of the largest providers of paperboard premium packaging in Poland, with a turnover exceeding PLN 200 M and with strong export share. This entity will be able to compete even more effectively in the European Union market.

Edward and Leszek Markuszewscy, founders of the Company, were considering acquiring a potential investor for Druk Markuszewscy to strengthen the company’s expansion capabilities and enablefurther dynamie development with the support of ABRIS Capital Partners, the business is well positioned for further growth and development, which was one of the key factors affecting owners decision to choose ABRIS Capital Partners and Graf-Poz SA as the optimal investor.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) acted as the financial and transaction advisor in the process of sale of DRUK Markuszewscy, which included preparation of the investment offer, identification of potential investors, transaction structuring and completion. This is yet another transaction completed by CIC Corporate Finance Team in the packaging industry after sale of DrukPak a leading folding carton producer for the pharmaceutical industry, and Akomex – a specialized manufacturer of packaging for the food industry.


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Hanna Orłowska, Director