CIC Corporate Finance zamknął transakcję przejęcia 100% udziałów w Grupie Akomex.

header_akomex_03_2020
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Sebastiana Śliwy oraz Mezzanine Management doprowadził do nabycia od Highlander International Partners 69,5% udziałów spółki Akomex Sp. z o.o. – wiodącej polskiej grupy opakowaniowej. Sebastian Śliwa, współzałożyciel oraz mniejszościowy udziałowiec spółki, wraz z grupą menedżerów oraz przy wsparciu funduszu AMC Capital IV S.C.Sp. zarządzanego przez Mezzanine Management przejął w ten sposób 100% udziałów grupy.

Akomex rozpoczął produkcję opakowań z tektury litej w 1993 roku. Firma zatrudnia prawie 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych w Polsce i zakładzie przetwórczym w Danii, produkując ponad 1,8 miliarda opakowań rocznie. Kamieniem milowym w rozwoju spółki było pozyskanie w 2010 roku instytucjonalnego inwestora finansowego – funduszu Highlander Partners, który wsparł budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Starogardzie Gdańskim umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój spółki. W 2014 roku Akomex przejął wiodącego w Europie Centralnej producenta opakowań dla farmacji – spółkę Druk Pak, zaś w 2018 roku duńskiego producenta opakowań – Planopack, tworząc Grupę Akomex. W 2019 roku Grupa osiągnęła przychody przekraczające PLN 200 mln umacniając swoją pozycję na rynku polskim oraz europejskim. Klientami Grupy Akomex są wiodący światowi producenci z branży spożywczej i farmaceutycznej.

„Akomex, którego jesteśmy inwestorem od 2010 roku jest idealnym przykładem cierpliwego podejścia do kapitału reprezentowanego przez Highlander. Od tego czasu udało się nam znacząco rozszerzyć zdolności produkcyjne spółki dokonując dużych inwestycji kapitałowych, kładąc nacisk na sposób zarządzania oraz rozwój poprzez przejęcia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, jaką wykonał Prezes Grzegorz Łajca wraz ze swoim zespołem czyniąc Akomex liderem w Europie Środkowej. Życzymy Zarządowi oraz Sebastianowi wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach. Uważamy, że Akomex jest bardzo dobrze przygotowany do odnoszenia dalszych sukcesów” – dodał Jeff L. Hull, Prezes i Dyrektor Generalny Highlander.

„Pozyskanie tak doświadczonego inwestora jakim jest grupa funduszy, której doradza Mezzanine Management, jako partnera finansowego pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju w obszarze świadczonych przez spółkę usług dla największych globalnych producentów farmaceutycznych oraz spożywczych. Dziękuje również kolegom z Higlander Partners za dobrą współpracę, która wyniosła grupę Akomex na pozycję wiodącego producenta opakowań z tektury litej w Europie Środkowej. Jednocześnie szczególne podziękowania kieruję do profesjonalistów z CIC Corporate Finance, którzy doradzali przy tej transakcji, i która mogła dojść do skutku tylko dzięki ich determinacji i profesjonalizmowi” – powiedział Sebastian Śliwa, współzałożyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Akomex.”

„Dotychczasowy sukces Grupy Akomex to konsekwentnie realizowana strategia długofalowego rozwoju. Profesjonalna i oddana kadra oraz lojalni partnerzy handlowi, którym w tym miejscu dziękujemy za wieloletnią współpracę, wspólnie budują sukces Grupy na rynkach europejskich. Jesteśmy zdeterminowani, aby przy wsparciu nowego udziałowca i dzięki znaczącym inwestycjom zwiększyć tempo rozwoju Grupy, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym” – powiedział Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.


„Pozostajemy pod dużym wrażeniem dotychczasowych osiągnięć Grupy Akomex. Jednocześnie, jesteśmy przekonani, co do dalszych bardzo dobrych perspektyw rozwoju. Chcemy wspierać zarząd w dynamicznym rozwoju Grupy Akomex w obu wiodących liniach biznesowych – opakowaniach dla przemysłu farmaceutycznego oraz dla branży spożywczej. Celem jest dalsze umacnianie pozycji i ekspansja na rynku krajowym i zagranicznym – już w najbliższym czasie planowane jest istotne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozbudowa zakładu opakowań farmaceutycznych w Aleksandrowie Kujawskim” – zapewnił Piotr Sadowski, Partner w Mezzanine Management.

Doradcą Sebastiana Śliwy oraz Mezzanine Management było CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz kancelarie Baker&McKenzie i Norton Rose (doradcy prawni). Doradcami dla Highlander Partners był Rotschild Polska (doradca transakcyjny) oraz kancelaria Gessel (doradca prawny).

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Katarzyna Krzyżanowska, Project Manager
Agata Gawron, CFA, Manager
Grzegorz Borek, Senior Analyst
CIC Corporate Finance acting as exclusive adviser to Sebastian Śliwa and Mezzanine Management led to the acquisition from Highlander International Partners of 69.5% stake in Akomex Sp. z o.o. – the leading Polish packaging group. Sebastian Śliwa, the co-founder and a minority shareholder of Akomex, together with the group of managers and supported by AMC Capital IV S.C.Sp. – the fund managed by Mezzanine Management took over 100% of shares in the Group.

Akomex launched the production of solid cardboard packaging back in 1993. The firm employs nearly 600 highly qualified people across its three factories in Poland and Denmark, packaging over 1.8 billion items per year. A milestone in the company’s history was the investment of a financial investor – Highlander Partners in 2010, which supported the construction of a new, state of the art production facility in Starogard Gdański and further development of the company. In 2014, Akomex completed the acquisition of the CEE leading producer of pharmaceutical packaging – Druk Pak. The further acquisition of the Danish packaging producer – Planopack in 2018 finalised the creation of the Akomex Group. In 2019, the Group strengthened its position on the Polish and European markets, while its revenues exceeded PLN 200 million. The clients of the Akomex Group include world’s leading food and pharmaceutical producers.


„Akomex is a perfect example of the patient capital approach that Highlander undertakes. We have owned Akomex since 2010, and we have significantly expanded its facilities and capabilities through capital investment, invested in professional management and completed very significant and strategic acquisitions,” added Jeff L. Hull, Highlander President and CEO. Hull continued, „We are very pleased with the job that Grzegorz Łajca, President and CEO of Akomex Group, and his team have done in making Akomex a leader in Central Europe. We wish them and Sebastian the best in their future endeavors. We believe that Akomex is very well situated to succeed in the future.”


„The support of an experienced investor and strong financial partner like funds advised by Mezzanine Management, will allow us to accelerate the growth of the company and provide even better products and services for the largest global pharmaceutical and food manufacturers. Taking the occasion, I would like to thank my partners from Highlander Partners for the fruitful cooperation over last years, which made Akomex Group the leading manufacturer of solid cardboard packaging in Central Europe. At the same time my special thanks go to the professionals from CIC Corporate Finance who supported this transaction, which could only happen due to their determination and professionalism” – said Sebastian Śliwa, co-founder and chairman of the Supervisory Board of Akomex.

„The success of the Akomex Group is based on consistently implemented strategy focusing on long-term development. Professional and dedicated staff as well as loyal business partners, whom we would like to thank for many years of cooperation, together build the Group’s success on the European markets. Now, with the support from the new shareholders and ongoing significant investments we are determined to increase the pace of the Group’s development, both on the domestic and foreign markets” – said Grzegorz Łajca, President of the Management Board of Akomex Group.

„Akomex’s achievements to-date have provided it with a solid foundation for a promising future of enhanced growth. We look forward to supporting management as it strengthens its position and expands in domestic as well as foreign markets in both leading business lines – packaging for the pharmaceutical and the food industry. A significant increase in production capacity and expansion of the pharmaceutical packaging plant in Aleksandrów Kujawski is already on the cards and will contribute greatly to this” – commented Piotr Sadowski, Partner at Mezzanine Management.


Sebastian Śliwa and Mezzanine Management were advised by CIC Corporate Finance (transaction and financial adviser), Baker&McKenzie and Norton Rose (legal advisers). Advisors for Highlander Partners were Rotschild Polska (transaction adviser) and Gessel (legal adviser).


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Katarzyna Krzyżanowska, Project Manager
Agata Gawron, CFA, Manager
Grzegorz Borek, Senior Analyst