CIC doradzało przy transakcji sprzedaży 65,87% akcji Suwary S.A. przez Wentworth Tech i Savtec do Plast-Box S.A

newsletter_2022_11_suwary_header
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Suwary S.A. przy analizie i wyborze opcji strategicznych, doprowadziło do sprzedaży 65,87% akcji Suwary S.A. do Plast-Box S.A.

Grupa Suwary S.A. jest wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych w regionie CEE. Spółka cechuje się szerokim spektrum działalności, wysokim poziomem dywersyfikacji oraz udowodnionym potencjałem wzrostu i generowania trwałej, wysokiej rentowności.

Grupa kapitałowa Plast-Box z siedzibą główną w Słupsku, jest jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce i Europie produkującą twarde opakowania z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie wiader i pojemników. W 2018 roku Grupa zakupiła 100% udziałów w spółce Stark Partner, polskiego dostawcy opakowań spożywczych. Po akwizycji Suwary S.A. w skład Grupy wchodzi 7 spółek zlokalizowanych w Polsce, 1 na Ukrainie i 1 na Białorusi.– Przejęcie Suwarów to dla mnie powód do satysfakcji i potwierdzenie naszej prorozwojowej strategii – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Witam pracowników w Grupie Plast-Box i cieszę się, że razem będziemy mogli podejmować kolejne rynkowe wyzwania. Jestem przekonany, że to włączenie wzmocni obie spółki i przełoży się na wzrost wartości całej Grupy – dodaje.


Za nami bardzo skomplikowana transakcja. Dzięki dołączeniu Suwary S.A. do Grupy Kapitałowej Plast-Box otrzymujemy nowe możliwości rozwoju. Powodzenie transakcji w dużej mierze opiera się na profesjonalnemu wsparciu naszego doradcy – CIC Corporate Finance – dziękuję, że byliście z nami – mówi Jarosław Witczak, wiceprezes zarządu Suwary S.A.

CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego w procesie przeglądu i realizacji najlepszej opcji strategicznej. Cały proces obejmował kompleksową ocenę i realizację optymalnego scenariusza dalszego rozwoju Spółki. W rezultacie zespół CIC Corporate Finance doprowadził do transakcji o wartości ponad 148 mln PLN, obejmującej zakup 65,87% akcji od istniejących akcjonariuszy i w konsekwencji konieczność realizacji wezwania na pozostałe akcje Spółki notowane na GPW.

Doradcami dla Suwary S.A. byli: CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz kancelaria Gessel (doradca prawny). Doradcami dla Plast-Box S.A. byli: mInvestment Banking S.A. (doradca transakcyjny) oraz kancelaria Everberg (doradca prawny).

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, CFA, Associate Director  
CIC Corporate Finance, acting as the sole financial and transaction adviser to Suwary S.A., led to the sale of majority stake (65,87%) to Plast-Box S.A.


The Company is a CEE leader in industrial packaging with market leading position built over 23 years. Group’s operations are based on over 20 years relationships with top tier International and Polish clients, having diversified operations both in terms of product mix as well as client portfolio.

The Plast-Box capital group, headquartered in Słupsk, is one of the most modern companies in Poland and Europe producing hard plastic packaging. It specializes in the production of technologically advanced buckets and containers. It also produces conveyors for the food industry and other utility products sold in retail chains. Its recipients are both large international corporations and smaller entities. In 2018, the Group purchased 100% of shares in Stark Partner, a Polish supplier of food packaging. After the acquisition of Suwary S.A. the Group consists of 7 companies located in Poland, 1 in Ukraine and 1 in Belarus.

The acquisition of Suwary is a reason for satisfaction for me and a confirmation of our prodevelopment strategy – says Grzegorz Pawlak, President of the Management Board of PlastBox S.A. – I welcome the employees to the Plast-Box Group. I am glad that together we will be able to take up new market challenges. I am convinced that this incorporation will strengthen both companies and translate into an increase in the value of the entire Group – he adds.

A very complex transaction is behind us. By joining Plast-Box Capital Group we welcome new development opportunities. The success of the transaction is largely based on the professional support of our adviser – CIC Corporate Finance – thank you for being with us – says Jarosław Witczak, Vice President of Suwary S.A.

CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser of Suwary S.A. in the process of market and strategic option analysis. As a result, CIC team led to a transaction worth over PLN 148 million, including the purchase of 65.87% of shares from existing shareholders and, as a consequence, the need to execute a tender offer for the remaining shares of the Company listed on the Warsaw Stock Exchange.


Advisers to Suwary S.A. were: CIC Corporate Finance (transaction and financial adviser) and Gessel attorneys at law (legal adviser). The advisers for Plast-Box S.A. were mInvestment Banking S.A. (transaction adviser) and Everberg (legal adviser).

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Agata Gawron, CFA, Associate Director