CIC pozyskało finansowanie dłużne w kwocie 68,5 mln zł dla Wysokiej Grzędy – wiodącej fermy jaj ekologicznych w Polsce

newsletter_2021_09_wysoka_grzeda_header
CIC Corporate Finance pozyskało finansowanie dłużne w kwocie 68,5 mln zł dla wiodącej fermy jaj ekologicznych w Polsce – Wysoka Grzęda. Finansowanie zostało udzielone przez mBank oraz prywatnego inwestora w formie długu inwestycyjnego przeznaczonego na rozbudowę fermy o dodatkowe 7 kurników i 3 odchowalnie kur niosek oraz w formie kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Wysoka Grzęda jest najnowocześniejszą i największą fermą jaj ekologicznych w Polsce, gwarantującą najwyższą jakość produkcji potwierdzoną licznymi certyfikatami i znakami jakości z zakresu bio (zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi). Ferma zlokalizowana jest w miejscowości Ruszkówek (województwo wielkopolskie) i obecnie posiada 8 kurników, nowoczesne urządzenia do transportu, pakownia jaj oraz własną mieszalnię pasz. Wysoka Grzęda współpracuje z czterema największymi sieciami handlowymi w Polsce oraz jest w trakcie pozyskiwania kontraktów z kolejnymi odbiorcami.

W wyniku pozyskania finansowania oraz rozbudowy fermy Wysoka Grzęda odnotuje ponad 2-krotny wzrost przychodów oraz blisko 3-krotny wzrost wyniku EBITDA. Rozbudowa fermy pozwoli również zaspokoić popyt sieci handlowych na jaja ekologiczne Wysokiej Grzędy.

CIC Corporate Finance pełniło rolę wyłącznego doradcy finansowego Spółki i jej Zarządu w procesie pozyskania finansowania dłużnego

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Przemysław Ciaś, Starszy Analityk  
CIC Corporate Finance obtained PLN 68.5 m debt financing for Wysoka Grzęda – leading Polish organic eggs farm. Debt was provided by mBank and private investor in the form of investment debt and overdraft debt. Debt will be used to finance additional 7 henhouses, 3 laying hens nurseries and for current operating activities.


Wysoka Grzęda is the most recognizable and the most technologically advanced organic eggs farm in Poland. The highest quality of Wysoka Grzęda products is confirmed by numerous bio certificates and quality marks (both national and international). Farm is located in Ruszkówek (Greater Poland Voivodeship) and currently consists of 8 hen houses, handling equipment, egg packing plant and its own feed mixing plant. Wysoka Grzęda cooperates with 4 leading Polish retail chains and is currently securing new contracts with additional chains.

As a result of the project Wysoka Grzęda revenues will grow twice and EBITDA will increase three times. The expansion of the farm will also enable to meet the retail chains demand for Wysoka Grzęda organic eggs.


CIC Corporate Finance acted as the sole financial adviser of the Company and its Management Board in the process of obtaining financial debt.

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Hanna Orłowska, CFA, Partner
Przemysław Ciaś, Senior Analyst