CIC z sukcesem przeprowadził proces sprzedaży Grupy Mediapop do Wirtualna Polska Holding

newsletter_2022_11_mediapop_header
CIC Corporate Finance, działając jako wyłączny doradca transakcyjny doprowadził do sprzedaży 100% udziałów Mediapop Sp. z o.o. – wydawcy serwisów internetowych oraz profili w mediach społecznościowych do inwestora branżowego – Wirtualna Polska Holding S.A.

Mediapop jest wiodącym wydawcą portali internetowych takich jak Pysznosci.pl, Genialne.pl, Jastrzabpost.pl czy Popularne.pl, które, według badania Mediapanel za październik 2022 roku, docierają do ponad 12 milionów Polaków. Profile Mediapop w social mediach śledzi ponad 17 milionów użytkowników.

Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal o2 oraz specjalistyczne portale wertykalne, w tym m.in.: Money.pl, Biztok (biznes), Dobreprogramy (nowe technologie), Sportowe Fakty (sport), Pudelek (rozrywka), abcZdrowia, Parenting.pl (zdrowie) oraz radia internetowe OpenFM i PolskaStacja.– To już kolejna z akwizycji Wirtualnej Polski Holding, która wzmacnia obszar mediów. Użytkownicy serwisów internetowych korzystają dzisiaj z coraz większej liczby źródeł, takich jak social media czy SEO. Dlatego pozyskiwanie ruchu ze źródeł zewnętrznych jest kluczowym kierunkiem rozwoju biznesumówi Joanna Pawlak, wiceprezes Wirtualnej Polski Holding S.A.


– Zakładając Mediapop 8 lat temu, byłam pewna, że w przyszłości to internet będzie wiodącym medium. Przez ten czas firma rozwinęła się w największe niezależne wydawnictwo internetowe w Polsce. Zbudowaliśmy marki, które dziś są nie tylko numerem jeden w swoich kategoriach, ale również wyznaczają trendy w sieci i social mediach. Sprzedajemy spółkę w momencie, kiedy osiąga najlepsze w historii wyniki zarówno finansowe, jak i zasięgowe. Jestem przekonana, że transakcja z Wirtualną Polską, wiodącą grupą mediową w kraju, pozwoli nie tylko umocnić pozycję serwisów, ale również da szansę na dynamiczny rozwój i wykorzystanie pełni potencjału dzięki zasobom i doświadczeniu biznesowemu nowego właścicielamówi Agnieszka Jastrzębska, współzałożycielka i prezes Mediapop sp. z o.o.


CIC Corporate Finance pełniło rolę doradcy transakcyjnego i finansowego w procesie przeglądu i realizacji najlepszej opcji strategicznej dla Grupy Mediapop. Cały proces obejmował kompleksową ocenę i realizację optymalnego scenariusza dalszego rozwoju Spółki. W rezultacie zespół CIC Corporate Finance doprowadził do transakcji sprzedaży 100% udziałów do inwestora branżowego.

Doradcami dla Mediapop Sp. z o.o. byli: CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz Deloitte Legal (doradca prawny).

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Zbigniew Wójcik, Partner
Agata Gawron, CFA, Associate Director  
CIC Corporate Finance, acting as the sole transaction adviser led to the sale of 100% of shares of Mediapop Sp. z o.o. to the strategic investor – Wirtualna Polska Holding S.A.


Mediapop runs such websites as Pysznosci.pl, Genialne.pl, Jastrzabpost.pl and Popularne.pl, which, according to Mediapanel’s October 2022 survey, reach over 12 million Poles. Mediapop’s social media profiles are followed by over 17 million users.


Wirtualna Polska Holding SA is a Poland-based holding company. The Company owns entities that are engaged in the Internet publishing and broadcasting content, including operating business, technology, sports and entertainment portals, as well as electronic mail (e-mail) and electronic commerce (e-commerce). It also offers a range of advertising products, including display ads. The Company operates through such Internet portals as Wirtualna Polska, o2.pl, Money.pl, WP SportoweFakty, Dobreprogramy.pl, WP Parenting, Domodi and Homebook, among others.

– The transaction is yet another acquisition of Wirtualna Polska Holding carried out in pursuit of solidifying our position in the media sector. These days, website users regularly access an increasing number of sources, such as social media and SEOs. For this reason, the acquisition of traffic from external sources plays a pivotal role in our growth strategysays Joanna Pawlak, Vice-President of Wirtualna Polska Holding S.A.

– When I established Mediapop 8 years ago, there was no doubt in my mind that the Internet would become the leading medium in the future. Since then, Mediapop has grown to be the largest independent online publishing house in Poland. We have built brands that today not only rank at the top of their respective categories, but also set trends across the online landscape and social media. We are selling the company at the time of its best performance ever, both in financial terms and considering its online reach. I am sure that our transaction with Wirtualna Polska, Poland’s leading media group, is not only going to strengthen the position of our websites, but also provide a stimulus for continued rapid growth and realization of the company’s full potential by tapping into the resources and business experience of its new ownersays Agnieszka Jastrzębska, co-founder and President of Mediapop sp. z o.o.

CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser of Mediapop Sp. z o.o. in the process of market and strategic option analysis. As a result, CIC team led to a successful completion of 100% stake sale to the strategic investor.Advisers to Mediapop Sp z o.o. were: CIC Corporate Finance (transaction and financial adviser) and Deloitte Legal (legal adviser).

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Zbigniew Wójcik, Partner
Agata Gawron, CFA, Associate Director