CIC doradzało przy transakcji przejęcia 90% udziałów Bakalland S.A. przez RIO Amsterdam Sp. z o.o. (podmiot kontrolowany przez Rafała Brzoskę)

newsletter_2022_02_bakallad_header
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Rafała Brzoski przy analizie i wyborze celów inwestycyjnych, doprowadziło do przejęcia 90% udziałów Bakalland S.A. od Innova Capital i pozostałych udziałowców.

Grupa Bakalland jest jedną z największych firm spożywczych działających w Polsce. Jest liderem rynku w kategoriach suszonych owoców i orzechów oraz batonów zbożowych. Spółka jest również znaczącym graczem na rynku deserów instant, ciast, mieszanek żelujących do dżemów (marka Delecta) oraz kaw zbożowych (marka Anatol). W portfolio Grupy Bakalland znajduje się ponad 300 produktów brand i 200 produktów private label, które są dostępne w 50 krajach.

Inwestor zamierza realizować strategię dynamicznego rozwoju i zwiększania udziału rynkowego Bakalland poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych kategorii do portfolio spółki, konsolidację rynku oraz umocnienie obecnej oferty produktowej. Strategia będzie realizowana wraz z założycielem Bakalland – Marianem Owerko, który pełni rolę Prezesa.

CIC Corporate Finance pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego i transakcyjnego Rafała Brzoski w procesie analizy rynkowej celów akwizycyjnych oraz realizacji procesu przejęcia.


Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Zbigniew Wójcik, Partner
Przemysław Ciaś, Starszy Analityk
CIC Corporate Finance, acting as the sole financial and transaction adviser to Rafał Brzoska, led to the acquisition of 90% of Bakalland S.A. shares from Innova Capital and other shareholders.

The Bakalland Group is one of the largest food companies operating in Poland. It is a market leader in dried fruit & nuts and cereal bars categories. The company is also a prominent player on instant desserts, cakes, gelling mixtures for jams (Delecta Brand) and cereal coffee (Anatol brand) market. Bakalland’s portfolio consists of over 300 branded and 200 private label products, which are available on 50 markets worldwide.


Investor will implement a strategy of dynamic growth and increase of Bakalland’s market share through introduction of new innovative categories, market consolidation and strengthening of the current product offer. Strategy will be realized together with the Bakalland’s founder – Marian Owerko, currently acting as Group’s CEO.

CIC Corporate Finance acted as the sole financial and transaction adviser of Rafał Brzoska in the process of market analysis of acquisition targets and implementation of the acquisition process.


Transaction Team at CIC Corporate Finance

Zbigniew Wójcik, Partner
Przemysław Ciaś, Senior Analyst