Druk Intro S.A.

Druk Intro

Tło transakcji

–   Druk Intro S.A. jest wiodącą polską drukarnią dziełową, której udało się zdobyć bardzo silną pozycję na polskim rynku drukarskim dzięki najwyższej jakości usługom oraz najwyższym standardom produkcji.

–   Właściciele spółki – jej założyciele i wieloletni menedżerowie, po kilkudziesięciu latach intensywnego rozwoju spółki zdecydowali się na sprzedaż 100% akcji.

–   Właściciele Druk Intro powierzyli CIC Corporate Finance poprowadzenie procesu sprzedaży dorobku ich życia zawodowego.

Nasza Rola

–   Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron spółki w kontekście wyboru optymalnego dla niej inwestora.

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych, jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Sprzedaż 100% akcji do funduszu zarządzanego przez White Eagle AG z siedzibą w Szwajcarii.

–   Uzyskanie bardzo atrakcyjnej wyceny spółki.

–   Dalszy intensywny rozwój Druk Intro przez nowego właściciela.

Pozostałe projekty