HANEX

tombstones_hanex_pol

Hanexwiodący producent opakowań PET, doradztwo dla funduszu ARGUS Capital

  • Kompleksowa obsługa transakcji dla Argus Capital w procesie sprzedaży 100% udziałów w GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.
  • Hanex jest liderem polskiego rynku folii termoformowanych, preform i butelek PET.
  • W przeprowadzonym przez CIC Corporate Finance konkurencyjnym procesie wybrano inwestora strategicznego – jedną z największych polskich grup kapitałowych o rocznych przychodach bliskich jednego miliarda złotych – Lerg S.A.
  • W 2015 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły PLN 237 mln.

Wartość transakcji nie została ujawniona.

Pozostałe projekty