NOM Sp. z o.o.

NOM

Tło transakcji

–   Niezależny Operator Międzystrefowy jest jednym z największych podmiotów na rynku telefonii stacjonarnej.

–   Zarząd  spółki podjął decyzję o wsparciu rozwoju organicznego spółki poprzez przejęcia podmiotów komplementarnych.

–   Zarząd spółki zdecydował się na przejęcie całego portfela klientów indywidualnych od giełdowej spółki MNI.

Nasza Rola

–   Przeprowadzenie wyceny portfela klientów indywidualnych MNI oraz złożenie oferty niewiążącej.

–   Koordynacja i nadzór nad badaniem due dilligence NOM oraz identyfikacja głównych obszarów ryzyka.

–   Prowadzenie procesu negocjacji umów transakcyjnych w tym umowy kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa MNI oraz zawarcie odpowiednich umów towarzyszących.

Wyniki pracy

–   Nabycie pełnego portfela klientów indywidualnych MNI poprzez przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MNI.

–   Istotne zwiększenie przez NOM bazy abonentów telekomunikacyjnych oraz uzyskanie wymiernych efektów synergii operacyjnych.

Pozostałe projekty