Polmed

tmbst07_18_polmed

Polmed S.A. to wiodący podmiot działający na rynku prywatnej opieki medycznej.

Spółka poprzez sieć placówek własnych oraz ponad 2500 renomowanych Partnerów Medycznych świadczy usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie całej Polski.

Wezwanie na skup 100% akcji Spółki ogłoszone zostało łącznie przez Polmed S.A., Polmed Medical Limited – głównego akcjonariusza Spółki oraz jej zarząd – panów Radosława Szuberta oraz Romualda Magdonia. Podmiotem nabywającym akcje objęte wezwaniem był Polmed S.A. Transakcja, w wyniku której wzywający posiadać będą łącznie 97,3 proc. akcji spółki i 97,8 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu została przeprowadzona w drodze wezwania publicznego na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla akcjonariuszy Polmed transakcja okazała się znakomitą okazją do sprzedaży akcji Polmed po najwyższej od blisko dwóch lat cenie.

CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca Polmed S.A. przy analizie, wyborze i realizacji opcji strategicznych dla Spółki oraz pozyskania finansowania dłużnego dla celów realizacji transakcji, doprowadził do skutecznego wykupu menedżerskiego akcji Polmed S.A. w drodze wezwania publicznego.

Pozostałe projekty