POLOMARKET DETAL SP. Z O.O.

Polo

Tło transakcji

–   Polomarket Detal Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się ogólnopolską siecią supermarketów.

–   Zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu ekspansji sieci poprzez przejęcia silnych lokalnych podmiotów oraz liderów na rynkach Europy Środkowej.

Nasza Rola

–   Przeprowadzenie analizy potencjalnych celów do przejęć w krajach Europy Środkowej.

–   Stworzenie długiej listy celów do przejęcia spełniających kryteria inwestycyjne Polomarket Detal.

–   Wybór i nawiązanie kontaktów z wyselekcjonowanymi podmiotami z długiej listy w Polsce, Rumunii (Artima) i na Litwie (IKI).

–   Przeprowadzenie analizy atrakcyjności potencjalnych spółek celów.

–   Przeprowadzenie wycen podmiotów do przejęcia oraz złożenie ofert niewiążących.

–   Koordynacja i nadzór nad badaniem due dilligence oraz identyfikacja głównych elementów ryzyka.

–   Pozyskanie finansowania bankowego niezbędnego do sfinansowania transakcji.

–   Prowadzenie procesu negocjacji umów transakcyjnych, w tym umowy kupna udziałów spółki Supermarkety ABC.

Wyniki pracy

–   Nabycie 100% udziałów w spółce Supermarkety ABC – lidera na lokalnym rynku.

–   Pozyskanie finansowania dłużnego potrzebnego do sfinansowania transakcji w wysokości 80% jej wartości.

–   Uzyskanie przez Polomarket Detal Sp. z o.o. pozycji lidera na lokalnym rynku.

Pozostałe projekty