Wiodący polski fintech pozyskuje inwestora strategicznego – spółkę z grupy mBank

www_naglowek_mailing_03_2019
CIC Corporate Finance działając jako wyłączny doradca właścicieli LeaseLink sfinalizował transakcję sprzedaży 100 proc. udziałów Spółki do inwestora strategicznego – podmiotu z grupy mBank. Wartość transakcji opiewa na 101,5 mln PLN.

Pozyskanie inwestora umacnia pozycję LeaseLink na rynku płatności internetowych oraz zabezpiecza kapitał niezbędny do dalszego dynamicznego wzrostu. LeaseLink założony w 2015r. przez Wojciecha Kazimierskiego i Marcina Grodowskiego osiągnął pozycję niekwestionowanego lidera w branży finansowania online dla sektora MSP. Usługi fintechu oferowane są przez blisko dwa tysiące sklepów internetowych, w tym te największe, takie jak: Allegro, MediaMarkt, RTV Euro AGD oraz sklepy stacjonarne, m.in. Centrum IKEA dla firm i FotoJoker.

„Jesteśmy przykładem fintechu, który z jednej strony rywalizował o klientów z grupami bankowymi, a z drugiej także współpracował z nimi. Teraz staje się częścią jednej z największych polskich instytucji finansowych, aby jeszcze skuteczniej rewolucjonizować branżę leasingową i e-commerce. Ta transakcja to dobra wiadomość dla klientów, partnerów i naszych pracowników – będziemy jeszcze mocniejsi i jeszcze lepsi” – mówi Wojciech Kazimierski, prezes LeaseLink.

„Kupujemy firmę, która ma unikalne kompetencje w finasowaniu mniejszych aktywów. Jej model biznesowy umacnia pozycję mLeasingu w segmencie MSP i finansowania zakupów, niezbędnych do prowadzenia biznesu” – mówi Cezary Raczyński, prezes mLeasingu.

„Za nami bardzo skomplikowana transakcja – obejmująca nie tylko zakup 100% udziałów przez mLeasing ale także refinansowanie i spłata zadłużenia LeaseLink. Dzięki dołączeniu LeaseLinka do Grupy Kapitałowej mBanku otrzymujemy stabilne źródło finansowania naszej działalności leasingowej oraz dalszej ekspansji. Powodzenie transakcji w dużej mierze opiera się na profesjonalnemu wsparciu naszego doradcy – CIC Corporate Finance – a w szczególności nieocenionemu zaangażowaniu i determinacji Agaty Gawron, której serdecznie dziękuję” – mówi Wojciech Kazimierski, prezes LeaseLink.

Doradcami dla LeaseLink i Pragma Faktoring SA byli: CIC Corporate Finance (doradca transakcyjny i finansowy) oraz Mrowiec Fiałek i Wspólnicy (doradca prawny). Doradcami dla mLeasing byli: mCorporate Finance (doradca transakcyjny) oraz Kancelaria Gessel (doradca prawny).

Zespół Transakcyjny CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Adam Jarmicki, Dyrektor Zarządzający
Agata Gawron, Senior Associate  
CIC Corporate Finance acting as the financial and transaction advisor to the owners of LeaseLink finalized the 100% shares sale to the strategic investor – an entity from the mBank group. Transaction value is PLN 101.5 million.


Acquiring new investor strengthens LeaseLink position in the online payments ecosystem and secures capital necessary for further dynamic growth. LeaseLink founded in 2015 by Wojciech Kazimierski and Marcin Grodowski, has become the undisputed leader in the online financing industry for the SME sector. Com- pany’s services are offered through nearly two thousand online stores, including biggest ecommerce players such as: Allegro, MediaMarkt, RTV Euro AGD as well as stationary stores e.g.: IKEA Center for companies and FotoJoker.

“We are an example of a fintech company, which on one hand competed for clients with big incumbent banks, and on the other hand also cooperated with them. Now, we are becoming part of one of the largest Polish financial institutions which will enable us to even more effectively revolutionize leasing and e-commerce industries. This transaction adds value for our customers, partners and our employees – we will be even stronger and better” – says Wojciech Kazimierski, CEO of LeaseLink.

“We are investing in a company that has unique expertise in smaller assets financing. Its business model strengthens the position of mLeasing in the SME segment and financing purchases necessary to run a business” – says Cezary Raczyński, CEO of mLeasing.

„A very complex transaction is behind us – covering not only the purchase of 100% shares by mLeasing but also refinancing and repayment of Lease- Link debt. By joining mBank Capital Group, we receive a stable source of financing for our current operations and further expansion. The success of the transaction is largely based on the professional support of our advisor – CIC Corporate Finance – and in particular the invaluable commitment and determination of Agata Gawron, whom we would like to thank – says Wojciech Kazimierski, CEO of LeaseLink.

Advisors to LeaseLink and Pragma Faktoring SA were: CIC Corporate Finance (transaction and financial advisor) and Mrowiec Fiałek i Wspólnicy (legal adviser). The advisors for mLeasing were: mCorporate Finance (transaction advisor) and Kancelaria Gessel (legal adviser).

Transaction Team at CIC Corporate Finance

Rafał Błędowski, Partner
Adam Jarmicki, Managing Director
Agata Gawron, Senior Associate