Druk Markuszewscy

Druk Markuszewscy

Tło transakcji
– DRUK Markuszewscy to wiodący producent opakowań kartonowych specjalizujący się w opakowaniach dla sektora FMCG oraz zaawansowanych opakowań dla przemysłu spożywczego obsługujący wiodących międzynarodowych graczy w Europie. W opakowania produkowane przez DRUK Markuszewscy pakowane są między innymi znane i cenione produkty FMCG jak i słodycze premium w całej Europie.
– Założyciele Spółki Edward i Leszek Markuszewscy rozważali wejście do spółki inwestora finansowego lub branżowego dla zapewnienia Spółce ciągłości dynamicznego rozwoju i dalszego umocnienia jej obecnych przewag konkurencyjnych.
Nasza Rola
– Przeprowadziliśmy szczegółową analizę strategiczną Spółki, jej silnych stron w kontekście wyboru najbardziej dopasowanego inwestora zarówno do profilu jak i potrzeb Spółki.
– Wstępnie wyselekcjonowaliśmy długą listę najbardziej odpowiednich inwestorów finansowych i branżowych działających na rynkach globalnych. Wspólnie z właścicielami Spółki zdecydowaliśmy się wybrać wąską grupę sprofilowanych inwestorów i tylko z nimi prowadzić rozmowy odnośnie wspólnej wizji dalszego rozwoju oraz potencjalnej inwestycji. W czasie procesu swoje zainteresowanie inwestycją zgłaszali liczni inwestorzy branżowi jednak żaden z nich nie okazał się spełniać wszystkich kryteriów, które zapewnią dalszy niezakłócony rozwój DRUK Markuszewscy.
– W trakcie procesu wspieraliśmy zarząd Spółki w przygotowaniu prezentacji zarządu dla potencjalnych inwestorów, której celem było szczegółowe przedstawienie unikalnych kompetencji technologicznych wypracowanych w obszarze druku zaawansowanych opakowań przez zespół DRUK Markuszewscy.
– Wraz z właścicielami DRUK Markuszewscy wyselekcjonowaliśmy krótką listę najbardziej odpowiednich inwestorów finansowych działających na rynkach globalnych, którzy dostrzegli potencjał związany z inwestycją w DRUK Markuszewscy poprzez nabycie unikalnych kompetencji w druku zaawansowanych technologicznie opakowań premium.
– Przeprowadzony proces z kilkoma starannie wyselekcjonowanymi potencjalnymi inwestorami doprowadził do pozyskania najlepszego inwestora dla spółki przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych warunków finansowych dla właścicieli DRUK Markuszewscy.
– Skutecznie przeprowadziliśmy skomplikowany proces negocjacji z wybranym inwestorem – funduszem ABRIS Capital Partners, który zarządza funduszami o łącznej wartości 770 mln EUR oraz zainwestował już w kilkanaście wiodących spółek w regionie CEE.
Wyniki pracy
– Sprzedaż 100% udziałów DRUK Markuszewscy do funduszu ABRIS Capital Partners oraz uzyskanie optymalnych dla właścicieli warunków finansowych transakcji.
– Pozyskanie dla spółki DRUK Markuszewscy najlepiej dopasowanego inwestora, który wesprze Spółkę w jej dalszym skokowym wzroście. Dalsze perspektywy rozwoju z nowym inwestorem były jednym z kluczowych czynników decyzyjnych dla właścicieli w wyborze najlepiej dopasowanego inwestora dla DRUK Markuszewscy.

Pozostałe projekty