Akomex Sp. z o.o.

Akomex

Tło transakcji

–   Akomex jest wiodącym polskim producentem opakowań dla przemysłu spożywczego w tym w szczególności dla branży rybnej.

–   Jeden z właścicieli spółki, większościowy udziałowiec i założyciel, po kilkunastu latach współtworzenia jej wartości zdecydował się na sprzedaż swojego pakietu udziałów w spółce.

Nasza Rola

–   Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron spółki w kontekście wyboru najlepszego dla niej inwestora.

–   Opracowanie optymalnej struktury transakcji (spółka działająca w formie spółki jawnej).

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych, jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Sprzedaż 54% udziałów Akomex do funduszu Highlander Partners.

–   Pozyskanie od funduszu Highlander Partners dodatkowego finansowania kapitałowego a także finansowania dłużnego wykorzystanego do nabycia nowoczesnego zakładu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej oraz rozbudowy mocy produkcyjnych.

Pozostałe projekty