Druk Pak S.A.

Druk-Pak

Tło transakcji

–   Druk Pak, spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jest wiodącym polskim producentem opakowań dla farmacji, który zdobył bardzo silną pozycję na rynkach międzynarodowych dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz najwyższym światowym standardom produkcji.

–   Właściciel spółki – fundusz inwestycyjny Penton Partners, po kilkunastu latach udanej restrukturyzacji spółki oraz przekształceniu jej w europejskiego lidera produkcji opakowań dla farmacji zdecydował się na sprzedaż 100% swoich akcji w spółce.

–   Penton Partners zaprosił CIC Corporate Finance do poprowadzenia procesu sprzedaży.

Nasza Rola

–   Szczegółowa analiza silnych i słabszych stron Spółki w kontekście wyboru optymalnego dla niej inwestora;

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów zarówno spośród inwestorów finansowych jak i branżowych z Polski i Europy Zachodniej.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania inwestora.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Sprzedaż 100% akcji należących do Penton Partners (85% wszystkich udziałów Druk Pak) do funduszu Highlander Partners.

–   Uzyskanie bardzo atrakcyjnej wyceny spółki na poziomie PLN 96 mln.

–   Utworzenie przez fundusz Highlander Partners jednej w największych polskich grup opakowaniowych poprzez włącznie Druk Pak do grupy kapitałowej Akomex.