ETOS S.A.

ETOS

Tło transakcji

–   Etos S.A. to wyspecjalizowana ogólnopolska sieć sklepów odzieżowych zarządzająca markami Diverse oraz CLTN. Sieć składa się z ponad 200 sklepów na terenie całej Polski oraz w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

–   Ze względu na trudną sytuację makroekonomiczną (kryzys roku 2008/2009) zarząd spółki podjął decyzje o poszukiwaniu inwestora, mogącego wesprzeć proces restrukturyzacji finansowej spółki.

Nasza Rola 

–   Weryfikacja finansowa strategii rozwoju spółki oraz szczegółowa kwantyfikacja potrzeb finansowych spółki.

–   Wypracowanie optymalnej struktury finansowania spółki.

–   Selekcja najbardziej odpowiednich inwestorów ze wskazaniem na inwestorów finansowych.

–   Przeprowadzenie konkurencyjnego procesu pozyskania finansowanie mezzanine.

–   Przeprowadzenie i zamknięcie procesu transakcyjnego.

Wyniki pracy

–   Pozyskanie finasowania kapitałowego od funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners.

–   Skuteczne przeprowadzenie strategii rozwoju sieci detalicznej oraz wzrostu wartości spółki.

Pozostałe projekty