Integer

integer

Integer.pl SA – właściciel największej sieci paczkomatów w Europie i jedna z największych firm kurierskich w Polsce

Kompleksowa obsługa transakcji dla Integer.pl SA obejmowała:

  • nabycie w wyniku wezwania ok. 70% akcji Integer przez konsorcjum Advent International i Rafała Brzoskę za kwotę 266 mln PLN (pozostałe 30% akcji znajdowało się w posiadaniu Rafała Brzoski) oraz wycofanie Spółki z obrotu giełdowego,
  • nabycie 42% akcji Inpost SA o wartości 53 mln PLN (pozostałe 58% akcji znajdowało się w posiadaniu Integer) oraz wycofanie Spółki z obrotu giełdowego,
  • pozyskanie ok. 500 mln PLN kapitału na rozwój Grupy Integer, oraz zrefinansowanie ok. 240 mln PLN obecnego zadłużenia Spółki wraz z bieżącym pakietem obligacji.

W ramach transakcji, obecni inwestorzy private equity operatora sieci APM – Easypack Sp. z o. o. (Pinebridge, Franklin Templeton oraz PZU) dokonali wymiany swoich akcji na akcje Integer.pl SA.

Pozostałe projekty