Kruk S.A.

tombstones_korekta_nowe-1

Tło transakcji

–   Kruk S.A. jest największą w Europie Centralnej firmą zajmującą się windykacją drobnych długów. Spółka nabywa pakiety niespłacanych długów klientów od dużych klientów firm telekomunikacyjnych oraz banków.

–   Zarząd spółki, w obliczu planów wiodącego udziałowca spółki – funduszu Enterprise Investors, dotyczących upublicznienia spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, chciał poznać wartość rynkową spółki w celu ustalenia wartości pakietu udziałów przyznanego w ramach programu opcji menedżerskich.

Nasza Rola

–   Analiza silnych i słabych stron spółki w kontekście możliwości jej dalszego dynamicznego rozwoju zarówno na rynku polskim jak i na pozostałych rynkach Europy Centralnej.

–   Przeprowadzenie wyceny wartości spółki kilkoma metodami w tym metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jak i metoda mnożnikową.

–   Przedstawienie rekomendacji dotyczącej akcji spółki dla zarządu Kruk S.A.

Wyniki pracy

–   Objęcie przez zarząd Kruk S.A. uzgodnionego pakietu akcji w spółce w ramach programu opcji menedżerskich.

–   Upublicznienie spółki Kruk S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pozostałe projekty