Sieć aptek Gemini

1-2pl

Tło transakcji
–  Gemini jest operatorem największej apteki internetowej w Europe Centralnej oraz jednej z największych sieci aptek stacjonarnych w Polsce o łącznych przychodach przekraczających 400 mln PLN. Spółka wypracowała unikalny model biznesowy pozwalający na generowanie przez apteki jej sieci zarówno przychodów jak i zysków kilkukrotnie wyższych od średniej rynkowej.
– Założyciele sieci aptek Gemini rozważali sprzedaż sieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości stworzonego przez siebie unikalnego modelu biznesowego z założeniem jego dalszego dynamicznego rozwoju.
Nasza Rola
– Przeprowadziliśmy szczegółową analizę strategiczną Spółki, jej silnych stron w kontekście unikalnego na skalę światową modelu biznesowego, często stojącego w sprzeczności z ogólnie przyjętą koncepcją działania typowych aptek zarówno w Polsce, jak i w Europie.
– Wstępnie wyselekcjonowaliśmy długą listę najbardziej odpowiednich inwestorów finansowych działających na rynkach globalnych. Ze względu na unikalny model biznesu i silny, niezależny zarząd Spółki celowo nie zdecydowaliśmy się na skierowanie propozycji inwestycyjnej do inwestorów branżowych, którzy na bazie naszego doświadczenia nie byliby w stanie zaabsorbować całkowicie odmiennego modelu biznesowego.
– Wspieraliśmy zarząd Spółki w przygotowaniu prezentacji zarządu dla potencjalnych inwestorów, której podstawowym celem było szczegółowe wyjaśnienie podstaw unikalnego modelu biznesowego aptek Gemini oraz przyczyn ich kilkukrotnie większej efektywności ekonomicznej w stosunku do pozostałych aptek działających w Polsce i Europie a także udowodnienie trwałości, powtarzalności oraz skalowalności unikalnego modelu biznesowego.
– Wraz z właścicielami Gemini wyselekcjonowaliśmy krótką listę najbardziej odpowiednich inwestorów finansowych działających na rynkach globalnych, którzy dostrzegli potencjał sieci aptek Gemini i możliwości skalowania tego biznesu. Inwestorzy ci, zainteresowani byli przede wszystkim inwestycją w koncept biznesowy i w możliwość jego skalowania a nie w obecnie istniejącą sieć aptek.
– Przeprowadzony w pełni konkurencyjny proces, w którym ostatecznie brało udział kilkunastu potencjalnych inwestorów finansowych z całego świata, doprowadził do pozyskania najlepszego inwestora dla spółki przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych warunków finansowych dla właścicieli Gemini.
– Skutecznie przeprowadziliśmy skomplikowany proces transakcyjny z wybranym inwestorem, globalnym funduszem – Warburg Pincus, który do tej pory zainwestował ponad 55 mld USD w 75 spółek z 35 krajów na całym świecie.
Wyniki pracy
– Sprzedaż 100% udziałów sieci aptek Gemini do funduszu Warburg Pincus oraz uzyskanie optymalnych dla właścicieli warunków finansowych transakcji.
– Pozyskanie dla sieci aptek Gemini najlepiej dopasowanego inwestora, który wesprze młody i dynamiczny zespół zarządzający Spółki w jej skokowym wzroście. Dalsze perspektywy rozwoju z nowym inwestorem były jednym z kluczowych czynników decyzyjnych dla właścicieli w wyborze najlepiej dopasowanego inwestora dla Gemini.