Polcode S.A.

Polcode

Tło transakcji

–   Polcode jest dostawcą dedykowanych aplikacji webowych, aplikacji mobilnych oraz responsive design a także rozwiązań e-commerce dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii oraz Europy Zachodniej.

–   Właściciel oraz założyciel Polcode podjął decyzję o sprzedaży 100% swoich udziałów.

–   Zarząd  spółki zdecydował się podjąć próbę odkupienia 100% udziałów spółki poprzez transakcję wykupu menedżerskiego.

Nasza Rola

–   Przeprowadzenie analizy finansowej spółki w celu określenia możliwej struktury transakcji.

–   Identyfikacja potencjalnych inwestorów oraz źródeł finansowania dłużnego dla celów finansowania transakcji.

–   Pozyskanie finansowania dłużnego wspierającego zakup akcji Polcode.

–   Prowadzenie procesu negocjacji umów transakcyjnych w tym umowy kupna akcji Polcode oraz umowy inwestycyjnej pomiędzy zarządem a inwestorem.

Wyniki pracy

–   Nabycie 100% akcji Polcode S.A. przez konsorcjum składającego się z inwestorów kapitałowych oraz zarządu spółki.

–   Pozyskanie finansowania dłużnego wspomagającego wykup.

 

Pozostałe projekty