Telestrada S.A.

Telestrada

Tło transakcji

–   Telestrada S.A. jest dynamicznie rozwijanym się operatorem telekomunikacyjnym, notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, świadczącym kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidulanych jak i biznesowych.

–   Zarząd spółki podjął decyzję o wsparciu rozwoju organicznego przejęciami podmiotów komplementarnych.

–   Zarząd spółki zdecydował o wzięciu udziału w organizowanym przez firmę Exatel konkurencyjnym procesie sprzedaży jednego z największych podmiotów na rynku telefonii stacjonarnej – Niezależnego Operatora Międzystrefowego („NOM”).

Nasza Rola

–   Przeprowadzenie wyceny NOM oraz złożenie oferty niewiążącej.

–   Koordynacja i nadzór nad badaniem due dilligence NOM oraz identyfikacja głównych elementów ryzyka.

–   Pozyskanie finansowania bankowego niezbędnego do sfinansowania transakcji.

–   Prowadzenie procesu negocjacji umów transakcyjnych w tym umowy kupna udziałów NOM.

Wyniki pracy

–   Pozyskanie finansowania dłużnego potrzebnego do sfinansowania transakcji w wysokości 77% jej wartości.

–   Nabycie 100% udziałów w NOM przez Telestrada S.A.

–   Potrojenie przez Telestradę bazy abonentów telekomunikacyjnych oraz uzyskanie wymiernych efektów synergii operacyjnych.